Over

Website, groeimodel

Deze website is gelanceerd om langzaamaan te vullen met informatie over de Friese Waterlinie, te beginnen met de laatste nieuwtjes. Ouder materiaal wordt gaandeweg toegevoegd. Denk aan pagina’s als Links, andere organisaties, eerder nieuws rondom de Friese Waterlinie enz.

Idee? Input?

Wil je ook meewerken aan de groei van deze site?

Meld je dan aan via onderstaand mailadres.
Info: stuur uw Mail hier