Herdenking Rampjaar
Friese Waterlinie 2022-2023

Programma 2022 - 2023

Het Programma Friese Waterlinie 2022 - 2023 is online! Kijk snel en struin rond.

Waar wil jij heen? Wat ga jij doen?

 

Info Punt Friese Waterlinie

Het Infopunt Friese Waterlinie is vooral ONLINE voor alle actualiteiten, data, exacte tijdstippen en locaties, check dus regelmatig op www.friesewaterlinie.nl

 

Achter de meeste programma-onderdelen vind je, als je dat aanklikt, meer informatie.

 

Ook boeken, inschrijven, registreren: Ook kun je je daar voor events en activiteiten aanmelden.

 

Naast ONLINE zijn de Folders en routes fysiek te vinden op meerdere locaties in de Stellingwerven en daar omheen, zoals bibliotheken, TIPs (Appelscha, Noordwolde), musea, gemeentehuizen.

 

Herdenken Rampjaar?

In het Rampjaar 1672 werd  ons land overvallen door de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV, de Engelse vloot en de twee Duitse vorst-bischoppen van Münster en van Keulen. Op zee en op het land verloor Nederland steeds meer terrein. De bevolking raakte in paniek, er ontstond een vluchtelingenstroom en de gebroeders De Witt werden vermoord. Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land leek reddeloos.

 

In een jaar tijd echter keerden de kansen. Om de vijand de pas af te snijden liet de jonge stadhouder Prins Willem III de dijken doorsteken: de Oude Hollandse Waterlinie ontstond.

 

De Fransen waren verrast: het water bleek te diep voor hun karren en paarden en te ondiep voor hun boten. Door deze muur van water kwam het 100.000 man sterke Franse leger tot stilstand. De Republiek was gered….

Redeloos, reddeloos, radeloos

Voor het Noorden was het Bommen Berend, de bisschop van Münster, die in 1672 en 1673 Groningen vooral, maar ook het zuiden van Fryslân teisterde: met water werd ook  in het Noorden de strijd gestreden: water in de Drentse beekdalen en in de veengebieden rondom de vesting Groningen, water in de Stellingwerfse beekdalen en verdedigingswerken, 'schansen', op de strategische doorgangswegen door de venen heen. Daarin liepen de troepen van Münster en Keulen vast: in de modder werd uiteindelijk in Fryslân in het najaar van 1673 hun opmars gestuit.

 

Het Rampjaar was een waterscheiding in onze geschiedenis, met belangrijke en tot de dag van vandaag niet te missen lessen voor jong en oud.  Over nationale vrijheid en wat die kost en brengt. Vrijheid die bevochten werd mét het water en óp het water. Over het belang van samenwerking. Over vrijheid van denken, zowel politiek als godsdienstig

Andere events vanwege het Rampjaar:

In Fryslân:

 • Expositie bruikleen-schilderijen van Friese officieren in 1672-1673 eerste helft 2022 Museum Bolsward De Tiid, daarna Nienoord,  www.frieseregimenten.nl
 • Lezingen rondom het Rampjaar in Fryslân in Leeuwarden in samenwerking met Historisch Centrum Leeuwarden  www.tresoar.nl 
 • Plaatsing ‘stekje’ van Marcel Prins bij de Bekhofschans Oldeberkoop door It Fryske Gea / Landschapsbeheer Friesland (onder voorbehoud)
 • Opera After the Flood van opera Spanga, september 2022, www.operaspanga.nl
 • Uitgave boek in relatie tot de Friese Waterlinie van historisch geograaf Dr. Meindert Schroor door stichting Stellingwarver Schrieversronte (2022-3)

 

Andere linies en de Herdenking Rampjaar

Zie voor meer informatie over het Rampjaar elders ook de volgende sites:

Op de landelijke site is het Programmaboek met landelijke events te vinden (allerlei regio’s waaronder Fryslan / de Stellingwerven) en de links naar andere linies en vestingsteden die 1672 en 1673 herdenken met festivals, re-enactment en tentoonstellingen, evenals podcasts, educatie en boekenuitgaven (ook stripboeken)

Verhaal Rampjaar in a nutshell

Organisatie en Uitvoering

Het programma Herdenking Rampjaar Friese Waterlinie 2022-2023 wordt getrokken door de werkgroep Friese Waterlinie, onder de vlag van stichting De Grijpvogel, Oldeberkoop.

De werkgroep bestaat uit Karst Berkenbosch, Lenus van der Broek, Hans Salverda, Pieter de Jong en Nicolette Hartong

De uitvoering van dit programma is alleen mogelijk door de samenwerking met vele organisaties en vrijwilligers in de Stellingwerven en omgeving:

 • Hotel Lunia Oldeberkoop
 • Stichting Dorpsarchief Oldeberkoop
 • Stichting Historie Heerenveen
 • Vereniging Historie Weststellingwerf
 • Albert Westerhuis | Blijf in Beeld, Nijetrijne
 • Stichting Vrijstaat de Stellingen
 • Toneelvereniging De Hoek van Zeven Wouden
 • Lieuwe Tiesinga, Oosterwolde
 • Sjoerd Hoogenkamp, Wolvega
 • Willem van der Ploeg, Donkerbroek
 • Thijs van Buuren, Elsloo
 • Willem Veurman, Elsoo
 • De Kijkzaal, Wolvega
 • Ko Lenting, Oudeschans, RAAP Archeologie
 • Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis
 • Geert Lantinga, Wolvega
 • Bert van Lubek, Wolvega
 • André Pleszynski, Archeoloog bureau MUG
 • Landinrichtingscommissie Beekdal Lende
 • Stichting Stellingwarver Schrieversronte
 • Stichting Open Stal Oldeberkoop
 • Scutterie van Sint Clemens (Re-enactmentgroep) Steenwijk
 • De Histotolk, Frank Spijkers, Boijl
 • Historische Vereniging Norg / Een

Het Programma Herdenking Rampjaar Friese Waterlinie 2022-2023 is FINANCIEEL mogelijk gemaakt door:

 • Gemeente Ooststellingwerf
 • Gemeente Weststellingwerf
 • Stichting Bercoop Fonds
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
 • P.W. Janssen's Friesche Stichting