Het Rampjaar 1672

In 2022 is het 350 jaar geleden dat het zelfstandig bestaan van de Republiek op het spel stond. De toestand leek hopeloos. ‘Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos“. In een jaar tijd werd de situatie echter omgedraaid. Het volk kwam bij zinnen, de regering voerde onder stadhouder Willem III een verstandig beleid en de Republiek werd gered. Kortom: 1672 was een waterscheiding in onze geschiedenis, met belangrijke en tot de dag van vandaag niet te missen lessen voor jong en oud. Over vrijheid en wat die kost en brengt. Vrijheid die bevochten werd mét het water en óp het water.

Een speciale organisatie Platform Rampjaar Herdenking is er om alle events, activiteiten en programma’s in den lande te bundelen, bereikbaar te maken en als platform daarvoor te dienen landelijk. Landelijke en regionale programma’s zullen in 2022 en 2023 het licht zien en te beleven zijn, in Maastricht, Zuid-Nederlanden, Overijssel, Naarden, Hollandse Waterlinies, Groningen, Coevorden. Nu al kun je het bidbook daarvan inzien en zien wat er allemaal op stapel staat.

Kijk voor al dat en meer op de website van het Platform Rampjaar Herdenking.

Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos

1672 – 1673
Oplevering Plannen Friese Waterlinie 2012 met @KarstBerkenbosch als ceremoniemeester die de bestuurders-troepen aanstuurde

In 2022 en doorloop in 2023 gaan in Nederland allerlei events, uitgaves en tenstoonstellingen plaatsvinden rondom de herdenking van het Ramjaar 1672-1673. Zuid-Nederland maakt zich in alle vestingsteden langs de hele Brabantse Linie op om dit groots te vieren en ook Maastricht sluit nu aan.

In Noord-Nederland is dat vooral Groningen vooralsnog, die natuurlijk met het Gronings Ontzet al elk jaar groots ontplooit, maar in 2022 meer dan dat. Dan werken allerlei partijen in de provincie samen hierin, zoals ook de pracht-vesting Bourtange.

Vanuit Fryslân blijven de aandacht en activiteiten vooralsnog beperkt, maar dat verandert langzaamaan. CdK Brok heeft zitting genomen in het Commite van Aanbeveling, Stavoren wil wel wat, It Fryske Gea als trotse bezitter van 2 schansen en een landweer begint warm te lopen, en de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop werkt aan heruitgave van het boek De Friese Waterlinie van historisch geograaf Meindert Schroor.

Maar er kan nog wel wat bij ….

Wat te denken van een tijdelijke kunst/cultuur-happening langs de Friese Waterlinie? Schansen van strobalen met reizend theater erin? Onze Stellingwarver troubadour Karst Berkenbosch die groepen vanuit centraal punt Hotel Lunia in Oldeberkoop meeneemt met verhaal langs de schansen. Zo maar wat wilde ideeën, die zo maar waar kunnen gaan worden.

1672? 1673? Reden om te vieren toch in 2023-2023?

2 thoughts on “2022 Reden om te vieren vanwege Rampjaar 1672-1673 :-)

    1. Dag Anton en Jeroen, misschien handig even per mail verder contact te hebben in verband met de programmering voor 2022 wat Fryslân aangaat? NIcolette

Stel je vraag gerust

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.