De Stichting ‘Bekiek et Mar’ is aangepast naar de ‘Stichting Friese Waterlinie e.o‘. Dat ‘en omstreken’ is zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld. De bestuursleden Nicolette Hartong en Karst Berkenbosch ondertekenden afgelopen vrijdag de akte bij notaris Abe Driver van De Werven Netwerk Notarissen in Wolvega

Was Stellingwerf Bekiek et Mar een open platform voor mensen die schreven of wat anders deden met het Stellingwarfs en de Stellingwarven, met de naamsverandering wordt er duidelijk gekozen voor een aangepast accent. Jarenlang timmerde Stellingwerf Bekiek et Mar aan de weg door aanvankelijk ruime aandacht te geven aan hedendaagse schrijvers in de Stellingwarver tael. Daarna werd er vooral aandacht besteed aan de Stellingwerver kunstenaars Dirk Kerst Koopmans, Johannes Mulders en vorig jaar nog Rinny Siemonsma. Niet voor niets kent de website www.bekieketmar.nl en de Facebookpagina een substantiële schare ‘vrienden en volgers’.

Omdat twee leden van Stellingwerf Bekiek et Mar ook binnen de werkgroep Friese Waterlinie actief zijn, werd de roep, om die werkgroep ook onder te brengen in een stichting, luider.

Gelukkig kon er voor de activiteiten rond de Friese Waterlinie en 350 jaar Rampjaar in 2022 en 2023 gewerkt worden onder de vlag van de Stichting De Grijpvogel. Er was toen een heel programma in samenwerking met historische organisaties uit de beide Stellingwerven en Heerenveen, zoals onder andere: 6 lezingen rond het Rampjaar in Nederland, in het Noorden en in de Stellingwerven, fiets- en bus-excursies en tentoonstellingen in Wolvega en Oldeberkoop met vondsten die bij verschillende schansen en versterkingen van de Waterlinie waren gevonden. Daarbij was er ook nog een educatief aanbod voor de scholen.

Momenteel wordt er door de werkgroep hard gewerkt om nog meer te weten te komen over de Breebergschans, in het verlengde van de eerdere tentoonstelling. Een goede zaak. Want hoewel de Friese Waterlinie destijds minder effectief bleek dan men had gehoopt, is ze met de bijbehorende schansen en andere locaties cultuurhistorisch gezien erg belangrijk. De doelstelling van de nieuwe stichting is dan ook: een open platform te zijn voor activiteiten rondom de Friese Waterlinie, de Stellingwerven en het Stellingwarfs en het verrichten van al wat met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Een brede doelstelling waar de Stichting de komende jaren mee vooruit kan, zowel in cultureel opzicht als qua historische insteek.

Foto: notaris Abe Drijver, bestuursleden Nicolette Hartong en Karst Berkenbosch v.l.n.r. Foto: Lenus van der Broek

Stel je vraag gerust

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.