Programma 2022 – 2023

Lezingen-reeks Rampjaar Friese Waterlinie

 1. 17 september 2022  Inleiding regionaal perspectief, streekhistoricus Karst Berkenbosch, Oldeberkoop
 2. 28 oktober 2022 Inleiding nationaal perspectief, historica Sunny Jansen over haar komende boek ‘Albertine Agnes, de vrouw die Friesland redde’, Heerenveen
 3. 15 maart 2023 Inleiding Gronings perspectief, Dr. Egge Knol, conservator Groninger Museum, Wolvega
 4. 24 juni 2023 Inleiding vanuit Fries perspectief en ruimer, historisch geograaf Dr. Meindert Schroor, Oldeberkoop
 5. 26 augustus 2023 Inleiding perspectief Münster, kenner van Bommen Berend historicus uit Münster Dr. Gerd Dethlefs

Schansen met verhaal

In totaal in 6 keer langs locaties van de Friese Waterlinie per fiets.

6x een andere Fietstocht met groep met gids en vertellers, langs steeds andere schansen en plekken van strijdtoneel.

 1. 18 september 2022
 2. 21 september 2022
 3. Mei 2023
 4. 28 juni 2023
 5. Juli 2023
 6. 27 augustus 2023

Schansentour met verteller

In 2022 en 2023 ieder jaar een halve ‘lus’ in touringcar met vertellers langs de Friese Waterlinie. 

In 2 keer (1e keer 2022, 2e keer 2023) leggen we in totaal de hele Friese Waterlinie af en doen de meeste schansen,  vestingplekken en plekken van strijd aan.

 1. 22 oktober 2022
 2. April 2023

Friese Waterlinie weken

Opeenstapeling van activiteiten en event in 2 x 1 week, in 2022 en 2023

17 t/m 24 september 2022 

Tentoonstelling Oldeberkoop, Lezing 1, 2xSchansenroutes, Wandel-struintocht met verteller, Educatie, bourgondisch diner Oldeberkoop

24 juni t/m 1 juli 2023

Tentoonstelling Wolvega, Lezing 4, Schansenroute, Educatie, 

Dag met Re-enactment event en markt 17e eeuw, kinderen op de Catwalk, bourgondisch diner Oldeberkoop

Tentoonstelling Vondsten

Vondsten van strijdtoneel rond de Waterlinie, periode tussen Tachtig jarige Oorlog en 1672-1673, 3 weken

In 2022 en 2023 ieder jaar 3 weken, 1e jaar in Ooststellingwerf – 2e jaar in Weststellingwerf

 • 16 september 2022, 1e Opening gebouw Stellingwarver Schrieversronte  Oldeberkoop; duur 3 weken
 • mei 2023, 2e Opening Mei – juni 2023, Locatie Wolvega

Educatie

In 2022 en 2023 bezoek scholen aan tentoonstelling

In 2022 en 2023 optreden Histotolk Frank Spijkers op 10 – 15 scholen, met 

‘Ik ben Frans van de Bekhofschans’

Koppeling met de tentoonstelling

Scholen kunnen zich aanmelden

Prijsvraag kinderen

September – oktober 2022: start prijsvraag kinderen

‘Maak je eigen kleding in 17e eeuwse stijl’

mei-juni 2023 tijdens 2e Friese Waterlinie week: 

Kinderen met hun creaties op de catwalk, prijsuitreiking

Event Re-enactment, toneel, 17e eeuwse Markt, Kinderen op catwalk, bourgondisch eten

zaterdag 1 juli 2023 

2e Friese Waterlinie week

Oldeberkoop

Infopunt Friese Waterlinie

Infopunt Friese Waterlinie: We herdrukken bestaande auto- en fietsroutes, bestaand kaartmateriaal, we drukken de nieuwe fietsroutes (6x schansen met verhaal), we vertellen wat er gebeurt in het kader van dit Programma, waar en wanneer, we verspreiden ook 2x fysieke flyers van het Programma in de Stellingwerven en omgeving (in 2022+ 2023).

Het Infopunt Friese Waterlinie is verder vooral ONLINE voor alle actualiteiten, data, exacte tijdstippen en locaties, check dus regelmatig op www.friesewaterlinie.nl Het is 1 september 2022 online.

In de loop van de zomer van 2022 vind je achter elk programma-onderdeel, als je dat aanklikt, meer informatie.

Ook boeken, inschrijven, registreren: Ook kun je je dan voor events en activiteiten aanmelden, boeken of registreren.