Hier vind je:

 • Programma Herdenking Rampjaar 2022-2023, doorklikken om je aan te melden voor activiteiten (hieronder)
 • Ga naar ROUTES (voor knooppunten fietsroutes, routes downloaden en ook twee autoroutes, voorjaar 2023 komen de auto- en fietsroutes op de site als pdf te downloaden, ze zijn dan ook bij TIP Noordwolde en TIP Appelscha verkrijgbaar evenals bij enkele horeca-punten, zoals Hotel Lunia Oldeberkoop) en geocaching Friese waterlinie

AANMELDEN: via doorklikken kan dat, maar ook door te mailen naar info@friesewaterlinie.nl met je naam, aantal personen, telefoonnummer, welke activiteit & datum

Let op: voor lezingen hoef je je meestal niet aan te melden (behalve in Heerenveen). Kom wel op tijd , want vol = vol.

Programma 2023

Lezingenreeks Rampjaar Friese Waterlinie

Gratis entree tenzij anders vermeld

2022

 1. 17 september 2022 Karst Berkenbosch, streekhistoricus Stellingwerven, Bekhofschans / Lunia Oldeberkoop (bij Start Programma)
 2. 28 oktober 2022 Historica Sunny Jansen 19.30 uur Museum Heerenveen, over haar recente boek ‘Albertine Agnes, de vrouw die Friesland redde’ (i.s.m. Historie Heerenveen, aanmelden verplicht!)

2023

 1. 15 maart 2023 Egge Knol, conservator Groninger Museum, 20.00 uur Zalencentrum De Rank Kerstraat 49 Wolvega, gratis entree, 1672 ‘Stad houdt stand’, (i.s.m. Ver. Historie Weststellingwerf)
 2. Ingelaste extra inleiding: 10 juni 2023 André Pleszynski , archeoloog, 10.30 uur De Kijkzaal (bieb) Wolvega, gratis entree. TOEGEVOEGDE Inleiding: Vondsten bij Kontermans; over de opgravingen bij Kontermans 2021-2022 bij de Lende, daar waar vroeger een ‘verlaat’ was (een sluis), waar 1672-1673 een militaire post was ingericht.
 3. 24 juni 2023 Meindert Schroor, historisch geograaf, 15.00 uur Café ’t Anker, Elsloo, gratis entree; Inleiding Friese Waterlinie en context vanuit Fries perspectief
 4. 26 augustus 2023 Gerd Dethlefs, expert Bommen Berend uit Münster; 15.00 uur Locatie Kerk op de Hoogte Kerstraat 7 Wolvega, gratis entree; Münster terug in de Stellingwerven exact 350 jaar na de inval door Bommen Berend.

Tentoonstelling Vondsten Strijdtoneel

Gratis entree, (school-)groepen op afspraak ook op andere dan genoemde momenten mogelijk

Vondsten van strijdtoneel rond de Waterlinie, periode tussen Tachtig jarige Oorlog en 1672-1673

Unieke bruiklenen nu allemaal bij elkaar: vondsten van 4 schansen: Blessebrugschans, Bekhofschans, Breebergschans, Zwartendijksterschans

EXTRA in 2023:

toegevoegde vondsten van strijdtoneel 1672-1673 bij Kontermans (aan de Lende bij De Hoeve / Oldeholtpade)!

2022

 • 17 september t/m 15 oktober 2022 Willingeprinsstraat 10  Oldeberkoop; open: donderdag-vrijdag-zaterdag 13.00 – 17.00 uur

2023

 • 20 mei t/m 16 juni 2023 De Kijkzaal Bibliotheek Wolvega; openingstijden als van de bibliotheek (di-wo-do-vr-za), begeleiding Friese Waterlinie aanwezig op donderdag-vrijdag-zaterdag 13.00 – 17.00 uur

(school)groepen op afspraak ook op andere momenten; bezoek tentoonstelling door scholen kan in combinatie met onderdeel EDUCATIE (zie hieronder voor informatie over optreden HISTOTOLK, lesbrieven enzovoorts)

Schansentour met verteller -bus-

2 x Dagtour per touringcar met vertellers langs schansen en locaties van de Friese Waterlinie. In 2022 de Westelijke ‘lus’, in 2023 de Oostelijke ‘lus’.

Hier een nieuwsbericht over de eerste Schansentour oktober 2022 en een foto-inzending van een deelnemer.

Tweede ‘lus’: 3 juni 2023
Bustocht met verteller langs oostelijk deel Friese Waterlinie

De 2e Schansentour met Verteller (bus). Nu is de oostelijke ‘lus’ aan de beurt.

Gezien het succes van de eerste tocht, verwachten wij weer veel belangstelling, dus wacht niet te lang met u aan te melden!

Aanmelden en betalen

De bus vertrekt om 10.00 uur en is uiterlijk om 17.00 uur weer terug. Opstapplaats is bij Hotel Lunia, Molenhoek 2 Oldeberkoop. 

Kosten: €20 pp, inclusief lunchpakket en twee keer koffie/thee

LET OP: Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar, hoewel er inmiddels een grotere touringcar is, vanwege de aanmeldingen. Maar VOL=Vol. Er wordt eventueel een reservelijst aangelegd. Ook de aanmeldtermijn is nog verlengd op verzoek.

Aanmelden vóór 30 mei via e-mail naar: 

rondleidingen@historieheerenveen.nl 

met vermelding “Schansentour Friese Waterlinie 3 juni”, naam, e-mailadres (mobiele) telefoonnummer, zodat er contact met u kan worden opgenomen. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst van de betaling verwerkt.

Betaling vóór 1 juni via bankrekening van:

Stichting Historie Heerenveen 

NL25RABO 0317 1587 59

Met vermelding van “Schansentour 3 juni” en de naam (namen) waaronder u zich heeft aangemeld. 

Educatie

Speciaal voor het primair onderwijst groep 7 en 8, is er aanbod van educatie. Scholen kunnen zelf kiezen uit meerdere arrangementen.

Schoolarrangementen, keuze uit:

 • Bezoek tentoonstelling (zie data tentoonstelling)
 • 4 Lesbrieven (Friese Waterlinie, Blessebrugschans, Bekhofschans, Zwartendijksterschans)
 • Excursie naar schans
 • Histotolk act: ‘Ik ben Frans van de Bekhofschans’; Histolk inzetbaar bij tentoonstelling, op lokatie schans of op school

Combinaties zijn ook mogelijk

Scholen kunnen zich melden via info@friesewaterlinie.nl

Schansen met verhaal -fiets-

Een hele dag per (eigen) fiets met verteller langs locaties van de Friese Waterlinie. Dit keer vertrekpunt vanuit Wolvega.

Inclusief lunch, 2 x koffie / thee € 15,= pp

29 juli 2023 10.00 – 16.00 uur Start- en eindpunt bibliotheek Wolvega.

Aanmelden uiterlijk 25 juli via info@friesewaterlinie.nl

FRIESE WATERLINIE

Rampzalige Streekmarkt

‘ Schansen & schranzen’

1 juli 2023, 13.00 – 16.00 uur Oldeberkoop

De Streekmarkt Oldeberkoop staat die zaterdagmiddag geheel in het teken van de 17e eeuwse Rampjaren 1672-1673. Alles onder auspiciën van de Rederijkerskamer de Hoek van 7 Wouden.

PROGRAMMA ‘Schansen & schranzen’

De types Radeloos, Redeloos, Reddeloos die die middag de marktgasten vermaken

De Scutterie van Sint Clemens uit Steenwijk met Kuinder kluuten en andere etenswaren

Vrijstatig Volkje met hun fraaie muziekoptredens

De Minstrelen met muziek

De Chirugijn voor al je pijntjes en levenselixer

Lezing 17e eeuws voedsel bereiden door Carolina Verhoeven van het Culinair Historisch Erfgoedcentrum (tijdstip volgt)

AANWEZIG eenmalig: Albertina Agnes & Bommen Berend!

Spelletjes: hoefijzer-werpen, hinkelspel, spiegelschrift en tollebak naast de Workshop Boogschieten.

Informatiekraam mmv archief Berkoop met info over de Bekhofschans

Restaurant Het Hof heeft speciaal voor deze dag zijn/haar gerechten vernoemd naar het rampjaar, zo kan men een broodje Radeloos of een Bommen Berend soepje bestellen en zal de Van Nassau salade zeker niet ontbreken. Tevens loopt de bediening in de “kleding van toen” mee!

Meer info volgt hier dit voorjaar

Download de FOLDER van het programma 2023 HIER

Infopunt Friese Waterlinie

Infopunt Friese Waterlinie: heruitgave bestaande auto- en fietsroutes, bestaand kaartmateriaal, nieuwe fietsroutes (schansen met verhaal), wat waar wanneer en wie van events van het Programma Herdenking Rampjaar Friese Waterlinie 2022-2023, verspreiding 2x fysieke flyers van het Programma in de Stellingwerven en omgeving (in 2022 + 2023). Routes komen fysiek ook om mee te nemen bij TIP Appelscha en TIP Noordwolde evenals bij enkele horeca-gelegenheden zoals Hotel Lunia Oldeberkoop.

Infopunt Friese Waterlinie is vooral ONLINE hier te vinden voor alle actualiteiten, aanpassingen van events, data, exacte tijdstippen en locaties, check dus regelmatig op www.friesewaterlinie.nl

Ook boeken, inschrijven, registreren: Ook kun je je voor events en activiteiten aanmelden het INFO-Punt. Dat kan ook hier per email info@friesewaterlinie.nl met je naam, aantal personen, welke activiteit, datum

Subsidiegevers en fondsen verstrekkers

Het Programma Herdenking Rampjaar Friese Waterlinie 2022-2023 is FINANCIEEL mogelijk gemaakt door:

 • Gemeente Ooststellingwerf
 • Gemeente Weststellingwerf
 • Stichting Bercoop Fonds
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
 • P.W. Janssen’s Friesche Stichting