Hier vind je:

 • Programma Herdenking Rampjaar 2022-2023, doorklikken om je aan te melden voor activiteiten (hieronder)
 • Ga naar ROUTES (voor knooppunten fietsroutes, routes downloaden en ook twee autoroutes eind 2022) en geocaching Friese waterlinie

AANMELDEN: via doorklikken kan dat, maar ook door te mailen naar info@friesewaterlinie.nl met je naam, aantal personen, telefoonnummer, welke activiteit & datum

Let op: voor lezingen hoef je je meestal niet aan te melden (behalve in Heerenveen). Kom wel op tijd , want vol = vol.

Programma 2023

Lezingenreeks Rampjaar Friese Waterlinie

Gratis entree tenzij anders vermeld

2022

 1. 17 september 2022 Karst Berkenbosch, streekhistoricus Stellingwerven, Bekhofschans / Lunia Oldeberkoop (bij Start Programma)
 2. 28 oktober 2022 Historica Sunny Jansen 19.30 uur Museum Heerenveen, over haar recente boek ‘Albertine Agnes, de vrouw die Friesland redde’ (i.s.m. Historie Heerenveen, aanmelden verplicht!)

2023

 1. 15 maart 2023 Egge Knol, conservator Groninger Museum, 20.00 uur Zalencentrum De Rank Kerstraat 49 Wolvega, gratis entree, 1672 ‘Stad houdt stand’, (i.s.m. Ver. Historie Weststellingwerf)
 2. 24 juni 2023 Meindert Schroor, historisch geograaf, 14.00 uur Hotel Lunia Oldeberkoop, Inleiding Friese Waterlinie en context
 3. 26 augustus 2023 Gerd Dethlefs, expert Bommen Berend uit Münster; ‘smiddags; Münster terug bij de Stellingwerven precies 350 jaar na inval Bommen Berend. Locatie PM (onder voorbehoud: dorpshuis De Schans in Een)

Schansen met verhaal -fiets-

In totaal in 6 keer een hele dag per (eigen) fiets met verteller langs locaties van de Friese Waterlinie. Hier lees je meer over Schansen met Verhaal

Inclusief lunch, 2 x koffie / thee € 15,= pp

18 september 2022 Lende-Kuunderroute:

10.00 – 15.00 uur Start Recreatie Tolbrugschans. Oldeberkoperweg 70, oudehorne, 30 km.

Fietstocht 18 september kan niet meer geboekt worden nu.

21 september 2022 Scheene – Lenderoute:

10.00 -16.00 uur Start Carpoolplek naast Hotel Van der Valk, Wolvega, 45 km.

Fietstocht 21 september kan niet meer geboekt worden nu.

En nog 1 x in 2023

Schansentour met verteller -bus-

2 x Dagtour per touringcar met vertellers langs schansen en locaties van de Friese Waterlinie. In 2022 de Westelijke ‘lus’, in 2023 de Oostelijke ‘lus’.

3 juni 2023

Bustocht met verteller langs oostelijk deel Friese Waterlinie

De 2e Schansentour met Verteller (bus). Nu is de oostelijke ‘lus’ aan de beurt.

Gezien het succes van de eerste tocht, verwachten wij weer veel belangstelling, dus wacht niet te lang met u aan te melden!

Aanmelden en betalen

De bus vertrekt om 10.00 uur en is uiterlijk om 17.00 uur weer terug. Opstapplaats is bij Hotel Lunia, Molenhoek 2 Oldeberkoop. 

Kosten: €20 pp, inclusief lunchpakket en twee keer koffie/thee

LET OP: Er zijn 45 plaatsen beschikbaar. VOL=Vol. Er wordt eventueel een reservelijst aangelegd. 

Aanmelden vóór 15 mei via e-mail naar: 

rondleidingen@historieheerenveen.nl 

met vermelding “Schansentour Friese Waterlinie 3 juni”, naam, e-mailadres (mobiele) telefoonnummer, zodat er contact met u kan worden opgenomen. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst van de betaling verwerkt.

Betaling vóór 19 mei via bankrekening van:

Stichting Historie Heerenveen 

NL25RABO 0317 1587 59

Met vermelding van “Schansentour 3 juni” en de naam (namen) waaronder u zich heeft aangemeld. 

Friese Waterlinie weken

Opeenstapeling van activiteiten en event in 2 x 1 week, in 2022 en 2023

Editie 2022:

17 t/m 24 september 2022 

Tentoonstelling Oldeberkoop, Lezing, 2 x Schansen met Verhaal, Educatie

24 juni t/m 1 juli 2023

Tentoonstelling Wolvega, Lezing 4, op de fiets Schansen met Verhaal, Educatie, 

Dag met Re-enactment event en markt 17e eeuw, kinderen op de Catwalk, Bourgondisch buffet Oldeberkoop

Tentoonstelling Vondsten Strijdtoneel

Gratis entree, (school-)groepen op afspraak ook op andere dan genoemde momenten mogelijk

Vondsten van strijdtoneel rond de Waterlinie, periode tussen Tachtig jarige Oorlog en 1672-1673

Unieke bruiklenen: vondsten van 4 schansen nu bijeen: Blessebrugschans, Bekhofschans, Breebergschans, Zwartendijksterschans

 • 17 september t/m 15 oktober 2022 Willingeprinsstraat 10  Oldeberkoop; open: donderdag-vrijdag-zaterdag 13.00 – 17.00 uur
 • 20 mei t/m 16 juni 2023 Kijkzaal Bibliotheek Wolvega; begeleiding aanwezig op donderdag-vrijdag-zaterdag 13.00 – 17.00 uur
 • (school)groepen op afspraak ook op andere momenten

Educatie

Schoolarrangementen:

Koppeling histotolk met tentoonstelling mogelijk, lesbrief, bezoek schanslocatie, verschillende arrangementen mogelijk, scholen kunnen dat zelf bepalen.

Histotolk act: ‘Ik ben Frans van de Bekhofschans’

Scholen kunnen zich melden via info@friesewaterlinie.nl

Prijsvraag kinderen

September – oktober 2022: start prijsvraag kinderen

‘Maak je eigen kleding in 17e eeuwse stijl’

mei-juni 2023 tijdens 2e Friese Waterlinie week: 

Kinderen met hun creaties op de catwalk, prijsuitreiking

Download de FOLDER van het programma 2022 HIER

Infopunt Friese Waterlinie

Infopunt Friese Waterlinie: heruitgave bestaande auto- en fietsroutes, bestaand kaartmateriaal, nieuwe fietsroutes (6x schansen met verhaal), wat waar wanneer en wie van events van het Programma Herdenking Rampjaar Friese Waterlinie 2022-2023, verspreiding 2x fysieke flyers van het Programma in de Stellingwerven en omgeving (in 2022 + 2023).

Infopunt Friese Waterlinie is vooral ONLINE hier te vinden voor alle actualiteiten, aanpassingen van events, data, exacte tijdstippen en locaties, check dus regelmatig op www.friesewaterlinie.nl

Ook boeken, inschrijven, registreren: Ook kun je je voor events en activiteiten aanmelden het INFO-Punt. Dat kan ook hier per email info@friesewaterlinie.nl met je naam, aantal personen, welke activiteit, datum

Subsidiegevers en fondsen verstrekkers

Het Programma Herdenking Rampjaar Friese Waterlinie 2022-2023 is FINANCIEEL mogelijk gemaakt door:

 • Gemeente Ooststellingwerf
 • Gemeente Weststellingwerf
 • Stichting Bercoop Fonds
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
 • P.W. Janssen’s Friesche Stichting