In 2022 – 2023 is de tentoonstelling Vondsten Strijdtoneel Friese Waterlinie op twee locaties, 2022 in Ooststellingwerf / Oldeberkoop (gebouw Stellingwarver Schrieversronte 17 september tot en met 15 oktober 2022) en in 2023 in Weststellingwerf / Wolvega (De Kijkzaal, in de bieb, 20 mei tot en met 16 juni 2023). De toegang is gratis.

Vondsten van maar liefst 4 schansen van de Waterlinie worden voor het eerst samen tentoongesteld.

In 2023 is er zelfs een extra lokatie aan toegevoegd: vondsten van strijdtoneel van Kontermans, tussen Oldeholtpade en De Hoeve aan de Lende. Daar heeft bureau MUG archeologische opgravingen gedaan, vanuit het terug in beeld brengen van oude meanders door de landinrichting Beekdal Lende, op de plek in de buurt waar vroeger een sluis (verlaat) was. Die sluis was er al in 1672/3 en daarmee bestond er een overgang over de rivier, die tegen de Münsterse troepen verdedigd moest worden, een militaire post dus.

4 schansen en 1 versterkte post, de Friese Waterlinie samengebracht in vondsten

Het gaat in 2023 om vondsten in de tentoonstelling van de volgende schansen en locatie van de Friese Waterlinie:

Zwartendijksterschans (bij Een-West, net in Drenthe)

Breebergschans (bij Donkerbroek, vlakbij het hedendaagse Waskemeer)

Bekhofschans (bij Oldeberkoop aan de Lende)

Kontermans (zie hierboven, tussen Oldeholtpade en De Hoeve aan de Lende)

Blessebrugschans (tussen Wolvega en De Blesse aan de Lende)

De Tentoonstelling is te bezoeken door iedereen en er is ook de koppeling met het onderdeel Educatie.

De tentoonstelling is als onderdeel van het Programma Herdenking 350 jaar Rampjaar Friese Waterlinie 1672/3 – 2022/3 mogelijk gemaakt door gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Weststellingwerf, het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslan, het Bercoopfonds en het fonds P.W. Janssen’s Friesche Stichting.
De uitbreiding van de tentoonstelling in 2023, met vondsten en lezing met betrekking tot de locatie Kontermans, kon alleen plaatsvinden door medewerking daaraan door archeoloog Andre Pleszynski van bureau MUG, door Geert Lantinga, door Bert Van Lubek en meer algemeen door inspanningen van de Landinrichtingscommissie Beekdal Lende. Waarvoor hartelijk dank!

Hier een impressie van de tentoonstelling in 2022 in Oldeberkoop: